BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, 15 October 2011

Tatabahasa

PANDUAN GURU BERKAITAN DENGAN TATABAHASA

1.Kesalahan perkataan atau kosa kata.

Contoh;
Ahmad keciwa = sepatutnya kecewa (kesalahan ejaan)
Pelancung = pelancong (kesalahan ejaan)
Perabut = perabot (kesalahan ejaan).
Pergi melancung = sepatutnya melancong (kesalahan
penggunaan perkataan)
Tinggal di pendalaman = sepatutnya pedalaman (kesalahan penggunaan perkataan)

2.Kesalahan frasa mengikut hukum D – M.

Dalam bahasa Melayu hukum D (unsur yang diterangkan) merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan yang pertama dan M (unsur yang menerangkan) hadir pada kedudukan yang kedua dalam frasa ayat

Contoh;
Cili sos = sepatutnya sos cili
Nusantara Restoran = sepatutnya Restoran Nusantara
Mini bas = sepatutnya bas mini
Kredit kad = sepatutnya kad kredit

3.Perkataan orang, kaum, keturunan, bangsa, bahasa dan suku kaum mesti digunakan apabila kita hendak menyebut sesuatu kaum, suku kaum, bangsa, keturunan atau bahasa.

Contoh,
Penduduk negeri Johor kebanyakannya Melayu (salah)
Penduduk negeri Johor kebanyakannya orang Melayu (betul)

Cina pernah menjadi bangsa yang bertamadun (salah)
Bangsa Cina pernah menjadi bangsa yang bertamadun (betul)

Melayu, Cina dan India ialah kaum yang terbesar di negara ini (salah)
Kaum Melayu, Cina dan India ialah kaum yang terbesar di negara ini (betul)

Bahasa yang digunakan itu ialah Melayu, bukan Inggeris (salah)
Bahasa yang digunakan itu ialah bahasa Melayu bukan bahasa Inggeris (betul)

Sarawak telah lama didiami oleh Iban (salah)
Sarawak telah lama didiami oleh kaum Iban (betul)


4.Kesalahan makna ayat yang tidak jelas.

Contoh;
Tanah liat ialah mineral silikat paling halus sehingga memerlukan teknik sinar-X untuk mengkajinya.(salah)
Tanah liat ialah mineral silikat paling halus sehingga untuk mengkajinya diperlukan teknik sinar-X. (betul)

5.Kesalahan ayat yang tidak mempunyai subjek.

Contoh;
Ini dapat dilihat pada harga belimbing besi di Kuala Lumpur cuma berjumlah RM2.00 sekilo (salah)
Hal ini dapat dilihat pada harga belimbing besi di Kuala Lumpur, iaitu berjumlah RM2.00 sekilo (betul)

6.Ayat tergantung.

Contoh;
Penjenayah itu dijatuhkan oleh hakim. (salah)
Penjenayah itu dijatuhkan hukuman oleh hakim (betul)

7.Kesalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai mengikut taraf sosial seseorang.

Contoh;
Baginda berucap kepada pembesar negeri (salah)
Baginda bertitah kepada pembesar negeri (betul)

8.Kesalahan frasa kerja yang kata kerja transitif tidak diikuti oleh penyambut (objek).

Contoh;
Ali melukis untuk dihadiahkan kepada kakaknya (salah)
Ali melukis gambar untuk dihadiahkan kepada kakaknya (betul)


9.Kesalahan penggunaan kata sendi nama.

Contoh;
Ketika keluar daripada kelas 5 Teratai, saya terlanggar gadis itu (salah)
Ketika keluar dari kelas 5 Teratai, saya terlanggar gadis itu (betul)
10.Kesalahan penggunaan kata jamak.

Contoh;
Kebanyakan guru-guru lelaki telah dihantar ke kawasan bandar (salah)
Kebanyakan guru lelaki telah dihantar ke kawasan bandar (betul)


11.Kesalahan penggunaan kata ganda.

Contoh;
Perdana Menteri-Perdana Menteri negara ASEAN sedang bermesyuarat di Bangkok. (salah)
Perdana-Perdana Menteri negara ASEAN sedang bermesyuarat di Bangkok (betul)

12.Kesalahan penggunaan kata imbuhan.

Contohnya;
Kerajaan sedang memperbesarkan jalan raya di kampung itu (salah)
Kerajaan sedang memperbesar jalan raya di kampung itu (betul)


Contoh-Contoh
Penggunaan Kata, Frasa Dan Ayat

-Ada berbagai barang di kedai itu. (salah)
Ada berbagai-bagai barang di kedai itu. (betul)
Ada pelbagai barang di kedai itu. (betul)

-Ali dihadiahkan sebuah buku harian. (salah)
Ali dihadiahi sebuah buku harian. (betul)

-Di antara mereka yang hadir. (salah)
Antara mereka yang hadir. (betul)

-Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. (salah)
Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura. (betul)

-Banyak perbezaan di antara bilik Ali dengan bilik Kasim. (salah)
Banyak perbezaan antara bilik Ali dengan bilik Kasim. (betul)

-Bangunan itu adalah Daya Bumi.(salah)
Bangunan itu Daya Bumi. (betul)

-Banyak orang datang. (salah)
Banyak orang yang datang. (betul)

-Berbincang masalah. (salah)
Berbincang tentang masalah itu. (betul)

-Berdasarkan kepada perkara itu. (salah)
Berdasarkan perkara itu. (betul)

-Bergantung kepada. (salah)
Bergantung pada. (betul)

-Berhubung itu. (salah)
Berhubung dengan itu. (betul)

-Berkait itu. (salah)
Berkait dengan itu. (betul)

-Berkaitan itu. (salah)
Berkaitan dengan itu. (betul)


-Bersama. (salah)
Bersama-sama. (betul)

-Beda. (salah)
Beza. (betul)

-Bola itu Ali tendang. (salah)
Bola itu ditendang (oleh) Ali. ( betul )

-Bola itu ditendang oleh saya. (salah)
Bola itu saya menendang. (salah)
Bola itu saya tendang. ( betul )

-Buku itu dihadiahi kepada Ahmad. (salah)
Buku itu dihadiahkan kepada Ahmad. (betul)

-Buku itu dia hantar ke perpustakaan. (salah)
Buku itu dihantar ke perpustakaan. (betul)

-Buku itu dimasukkan dalam laci. (salah)
Buku itu dimasukkan di dalam laci. (betul)

-Buku itu disimpan dalam laci. (salah)
Buku itu disimpan di dalam laci. (betul)


-Di dalam hal itu.(salah)
Dalam hal itu. (betul)

-Di dalam peperiksaan itu. (salah)
Dalam peperiksaan itu. (betul)

-Dari Kedah hingga Sabah. (salah)
Dari Kedah ke Sabah. (betul)

-Dari masa ke semasa. (salah)
Dari masa ke masa. (betul)

-Daripada segi. (salah)
Dari segi. (betul)

-Dari semasa ke masa. (salah)
Dari semasa ke semasa. (betul)

-Dato’ Sri. (salah)
Dato’ Seri. (betul)

-Dengan lain perkataan. (salah)
Dengan perkataan lain (betul)

-Dalam bilik itu. (salah)
Di dalam bilik itu. (betul)

-Dia belajar dari pengalaman. (salah)
Dia belajar daripada pengalaman. (betul)

-Dia datang bila dipanggil. (salah)
Dia datang apabila dipanggil. (betul)

-Dia memandang pada saya. (salah)
Dia memandang kepada saya. (salah)
Dia memandang saya. (betul)

-Dia berikan anaknya pelajaran. (salah)
Dia memberi anaknya pelajaran. (betul)

-Dia berikan saya sebuah buku. (salah)
Dia memberi saya sebuah buku. (betul)
Dia memberi buku kepada saya. (salah)
Dia memberikan buku kepada saya. (betul)

-Dia memberi pelajaran kepada anaknya. (salah)
-Dia memberi anaknya pelajaran. (betul)

-Dia mempelajari daripada pengalamannya. (salah)
Dia mempelajari perkara itu daripada pengalamannya. (betul)

-Dia memperisterikan Aminah. (salah)
Dia memperisteri Aminah. (betul)

-Dia memperisteri anaknya dengan anak pengetua. (salah)
Dia memperisterikan anaknya dengan anak pengetua. (betul)

-Dia menaiki bendera. (salah)
Dia menaikkan bendera. (betul)

-Dia menceburkan diri di bidang perniagaan. (salah)
Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan. (betul)

-Dia mengambil apa sahaja. (salah)
Dia mengambil apa-apa sahaja. (betul)

-Dia menolehkan pandangannya kepada saya. (salah)
Dia menolehkan pandangannya pada saya(betul)

-Dibincangkan di dalam mesyuarat itu. (salah)
Dibincangkan dalam mesyuarat itu. (betul)

-Dia merindukan anaknya. (salah)
Dia merindui anaknya. (betul)

-Jangan memijak rumput. (salah)
Jangan pijak rumput. (betul)

-Berkesanan. (salah)
Keberkesanan. (betul)

-Kedua belah pihak. (salah)
Kedua-dua belah pihak. (betul)

-Kepimpinan. (salah)
Kepemimpinan. (betul)

0 comments: